Sklep

Spotkanie Kreatywne – Halloweenowy cyrkowy świat

450,00600,00

Wyjątkowe spotkanie kreatywne,  podczas którego zajmiemy się tworzeniem strasznych kadrów inspirowanych w klimacie Halloween ze stylizacjami rodem z cyrku.

Shooting można wykupić w pakiecie z min. 3-godzinnym live’m obróbkowym, dostępnym przez miesiąc na dedykowanej grupie na FB. Po tym czasie dostęp pojawi się w panelu Moje Konto na tej stronie.

Co zapewniam:

 • 5 modelek
 • 5 stylizacji przygotowanych przez Asanti Photo Props
 • dodatkowe akcesoria
 • dekoracje
Galeria
Opis produktu

Spotkanie kreatywne tzw. shooting

Zapraszam Was wyjątkowe spotkanie, podczas którego zajmiemy się tworzeniem strasznych kadrów inspirowanych w klimacie Halloween ze stylizacjami rodem z cyrku.

Co zapewniam:

 • 5 modelek
 • 5 stylizacji w klimacie Halloween
 • dodatkowe akcesoria
 • dekoracje

 

Shooting można wykupić w pakiecie z min. 3-godzinnym live’m obróbkowym, dostępnym przez miesiąc na dedykowanej grupie na FB. Po tym czasie dostęp pojawi się w panelu Moje Konto na tej stronie.

Koszt uczestnictwa w shootingu wraz z częścią obróbkową to 600 PLN, lub w opcji bez live’a w kwocie 450 PLN.

Spotkanie fotograficzne odbędzie się 7. października od godz. 10.00 w okolicach do 15km od mojego studia, dokładna lokalizacja (z dostępem do wody) będzie podanana tydzień przed spotkaniem, gdyż zależy od warunków pogodowych. Live obróbkowy będzie miał miejsce 8. października w godzinach 8.00-11.00 i będzie dostępny na grupie przez miesiąc oraz na koncie kupującego bezterminowo.

REGULAMIN SPOTKANIA

§ 1 Organizacja i definicje

 1.  Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w spotkaniu fotograficznym.
 2. Spotkanie jest organizowane przez fotograf Alicję Lelonek-Ball, która pozostaje do dyspozycji Uczestników spotkania, służy pomocą i radą.
 3. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest CREATIO Alicja Lelonek-Ball z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Słowackiego 166a, NIP: 6262456945. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące organizacji Spotkania należy kierować mailowo: alicja.lelonek@onet.eu lub telefonicznie pod nr telefonu 696092631.
 4. Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję Uczestnika ze spotkania.

 

§ 2 Zasady udziału w Spotkaniu

 1. Warunkiem udziału w spotkaniu jest akceptacja postanowień Regulaminu. Zakup udziału w spotkaniu jest równoznaczne z faktem, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia spotkania lub jego odwołania bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się w wyznaczonym terminie wpłata zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji na wyraźne życzenie Uczestnika wyrażone niezwłocznie po poinformowaniu Uczestnika o zmianach.
 3. Organizator zastrzega, że nie zwraca kosztów podróży lub zakwaterowania za anulowane spotkanie oraz nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywa się spotkanie z przyczyn niezależnych od Organizatora. O zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

 

§ 3 Płatność

 1. Całkowity koszt udziału we wspólnej sesji podczas spotkania to 450 PLN (sama sesja) lub 600 PLN (sesja i live obróbkowy).
 2. Rezerwacja miejsca, następuje po dokonaniu zakupu przez strone internetową www.alicjalelonek.pl
 3. Organizator zabezpiecza z całości opłaty za spotkanie kwotę 300 PLN tytułem zadatku.
 4. Zadatek zabezpiecza organizatora/prowadzącego spotkanie na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania oraz pokrywa część kosztów organizacji spotkania. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
 5. Jeżeli uczestnik nie może uczestniczyć w spotkaniu i powiadomi organizatora co najmniej 2 tygodnie przez datą spotkania, może: przenieść swoją rezerwację na przyszły spotkanie/warsztaty, bądź zastąpić swoje miejsce inną znalezioną przez siebie osobą.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Organizatora

 1.  Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję Uczestnika ze spotkania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do obecności jego przedstawiciela w trakcie trwania spotkania.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie trwania sppotkania (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instargam.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania lub nagrywania filmów podczas spotkania oraz do wykorzystania tych materiałów do celów promocyjnych i komercyjnych bez wymogu podpisania odrębnej umowy z uczestnikami spotkania.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za straty materialne Uczestnika zaistniałe podczas spotkania.
 6. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie – stałych lub tymczasowych, Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Podczas trwania spotkania Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora lub jego przedstawiciela i Prowadzącego spotkanie.
 2. Uczestnik ma obowiązek przynieść na spotkanie własny sprzęt fotograficzny. Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy Uczestnika bez opieki.
 3. Spotkanie rozpoczyna się zgodnie z przesłanym wcześniej programem. Spóźnienie lub całkowita nieobecność nie uprawnia do zwrotu pieniędzy.
 4. Dojazd Uczestnika na spotkanie oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we własnym zakresie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany na bieżąco informować Prowadzącego spotkanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, a także o własnych problemach zdrowotnych, jeśli występują.
 6. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane względem Organizatora.
 8. Każdy uczestnik publikując zdjęcia z warsztatów ma obowiązek podpisać, że były wykonanych na spotkaniu prowadzonym przez Alicję Lelonek-Ball – Fotografia Artystyczna oraz oznaczyć wszelkich twórców kreatywnych, kórych praca składa się na efekt finalny (makijaż, wizaż, modelki, twórca kreacji i dekoracji).
 9. Wszystkie zdjęcia wykonane podczas spotkania mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów prywatnych i własnej promocji to znaczy: portfolio, strona www, Social Media (Instagram, FB).
 10. Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane komercyjnie to znaczy: publikowane w magazynach zarówno online jak i drukowanych, w reklamach na jakichkolwiek nośnikach.
 11. Zdjęcia nie mogą być używane do agencji stockowych.

 

§ 6 Prawa autorskie do fotografii

 1. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach spotkania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronie internetowej www.alicjalelonek.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instargam fotografii wykonanych przez Uczestnika w trakcie trwania spotkania z oznaczeniem imienia i nazwiska ich autora.
Pokrewne produkty